TOALETA BEZ PYTANIA

Czysta i bezpieczna toaleta powinna być w zasięgu każdej i każdego z nas.
Jej brak wyklucza, utrudnia przebywanie poza domem, a niektórych powstrzymuje nawet przed jego opuszczeniem.
Dostępna toaleta to kwestia godności.

Dlatego w kampanii

#ZAŁATWTONAMIEŚCIE

zachęcamy instytucje publiczne i właścicieli lokali użytkowych (gastronomicznych, kulturalnych, sportowych, sklepów itd.) do bezpłatnego udostępniania toalet wszystkim, którzy tego potrzebują.

Brak dostępnych toalet to ogromna przeszkoda przede wszystkim w życiu osób starszych, ale także osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi, osób z problemem nietrzymania moczu.

 

Starsze osoby potrzebują skorzystać z toalety 8-10 razy na dobę. Nawet, gdy na swojej drodze znajdą toaletę publiczną, zazwyczaj nie spełnia ona podstawowych warunków – nie jest ani czysta, ani darmowa.

CO ZROBIĆ BY

DOŁĄCZYĆ DO AKCJI?

DOŁĄCZ DO SIECI LOKALI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI TOALET

WYPEŁNIJ PROSTY
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

ZAZNACZ, JAKĄ INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ DYSPONUJESZ.

WYDRUKUJ LUB ZAMÓW U NAS NIEBIESKĄ NAKLEJKĘ Z ADEKWATNYMI IKONKAMI I W WIDOCZNYM MIEJSCU OZNACZ NIĄ SWÓJ LOKAL.

LISTA MIEJSC
Z OGÓLNODOSTĘPNĄ
TOALETĄ

W TYCH MIEJSCACH MOŻESZ JUŻ BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z TOALETY.

OTWORZYLIŚMY JUŻ

56

TOALET

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

BAiSO, ul. Kruczkowskiego 2

Bar Studio, Plac Defilad 1

Biblioteka dla Dzieci Nr 1, ul. Wilcza 14

Biblioteka dla Dzieci Nr 6, ul. Dzika 4

Biblioteka dla Dzieci Nr 10, ul. Anielewicza 2

Biblioteka dla Dzieci Nr 19, ul. Litewska 11/13

Biblioteka dla Dzieci Nr 23, ul. Nowy Świat 47A

Biblioteka dla Dzieci Nr 24, ul. Świętojańska 5

Biblioteka dla Dzieci Nr 28, ul. Browarna 4

Biblioteka dla Dzieci Nr 38, ul. Śliska 3

Biblioteka dla Dzieci Nr 39, ul. Przechodnia 2

Biblioteka dla Dzieci Nr 44, ul. Górnośląska 1

Czytelnia Naukowa nr VII, ul. Świętojańska 5

Bobby Burger, ul. Emilii Plater 47

DKŚ, ul. Smolna 9

DKŚ – pracownie artystyczne, ul. Foksal 11

Klub na Powiślu, ul. Salezego 4

Książka na Telefon, ul. Świętojańska 5

Parowóz Powiśle, ul. Solec 109

Piwnica Ceramiczna, ul. Smolna 14

Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

SAM Powiśle, ul. Lipowa 7a

UTW, ul. Andersa 15

WOM, ul. Nowogrodzka 43

WSS, WOŚ, ul. Nowy Świat 39

Wyp. Kompletów Książek, Al. Ujazdowskie 37

Wypożyczalnia Nr 5, ul. Ludna 9

Wypożyczalnia Nr 7, ul. Marszałkowska 55/73

Wypożyczalnia Nr 9, ul. Nowosielecka 20

Wypożyczalnia Nr 36, ul. Nowy Świat 47A

Wypożyczalnia Nr 43, ul. Świętojańska 5

Wypożyczalnia Nr 50, Al. Jerozolimskie 42

Wypożyczalnia Nr 53, ul. Anielewicza 2

Wypożyczalnia Nr 54, ul. Marszałkowska 9/15

Wypożyczalnia Nr 67, ul. Browarna 4

Wypożyczalnia Nr 70, Al. Ujazdowskie 37

Wypożyczalnia Nr 74, ul. Anielewicza 2

Wypożyczalnia Nr 79, ul. Śliska 3

Wypożyczalnia Nr 81, ul. Przechodnia 2

Wypożyczalnia Nr 86, ul. Nowogrodzka 43

Wypożyczalnia Nr 97, ul. Czerniakowska 178A

Wypożyczalnia Nr 105, ul. Dzika 4

WARSZAWA MOKOTÓW

Kubek w Kubek, ul. Grażyny 16, 02-548

Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513

WARSZAWA OCHOTA

Bobby Burger, ul. Grójecka 34

WARSZAWA TARGÓWEK

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40, ul. Suwalska 11

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52, ul. Rembielińska 6a

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53, ul. Bazyliańska 6

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65, ul. Krasnobrodzka 11

Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6

Dom Kultury Świt, Ul. Wysockiego 11

Dom Otwarty, ul. Radzymińska 123

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2, ul. Bazyliańska 6

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29, ul. Rembielińska 6a

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 60, ul. Krasnobrodzka 11

Wypożyczalnia nr 130, ul. Św. Wincentego 85

Załatw to na mieście

WSPARCIE

DLA PARTNERSKICH LOKALI
UDOSTĘPNIAJĄCYCH TOALETY

Lokalom biorącym udział w akcji oferujemy wsparcie merytoryczne, a – w perspektywie – wsparcie rzeczowe w postaci środków czystościowych. Przeprowadzimy ewaluację, która pomoże zidentyfikować główne problemy i wypracować najlepsze praktyki i działania.

ANKIETA

Aby przybliżyć sytuację osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi, Fundacja Na Miejscu we współpracy z Silver TV i Mądrą Babcią przeprowadziła proste badanie ankietowe. Wyniki potwierdziły nasze obawy – brak toalet wyklucza.

wyniki ankiety
Czy w planowaniu aktywności poza domem bierzesz pod uwagę dostęp do toalet?

1. Organizatorem akcji #Załatw to na mieście jest Fundacja „Na miejscu”
2. Akcja realizowana jest na terenie całej Polski od dnia 7 11 2022 r.
3. Akcja polega na mapowaniu oraz oznaczaniu toalet dostępnych nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.
4. Podmioty posiadające lokale użytkowe (samorządy, instytucje publiczne, prywatne, miejsca spotkań, kultury, sportu, lokale gastronomiczne, sklepy, salony urody, gabinety lekarskie itd.) mogą zgłosić chęć udostępniania swojej toalety – zarówno dostępnej dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak i toalet nie spełniających wymogów dostępności z zaznaczeniem jaką infrastrukturą dysponują.
5. Podmiotem przystępującym do akcji może być także samorząd lub jednostka zarządzająca siecią instytucji. Po jej stronie będzie wówczas leżeć ustalenie, które obiekty udostępnią swoje toalety.
6. Instytucje, lokale i wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłosić chęć uczestniczenia w Akcji poprzez prosty formularz
7. Każdy podmiot deklaruje, że udostępnia w godzinach działania lokalu, swoją toaletę bezpłatnie dla każdej osoby, która potrzebuje z niej skorzystać indywidualnie (o ile nie zakłóca funkcjonowania danego podmiotu, np. poprzez korzystanie większych grup osób itp.).
8. Podmiot, który uczestniczy w akcji powinien oznaczyć swój lokal naklejką lub znakiem „Tu możesz skorzystać z toalety” z adekwatnymi ikonkami informującymi o typach użytkowników.
9. Gotowe naklejki można zamawiać Organizatora przez formularz zgłoszeniowy.
10. Akcja została zainicjowana w efekcie międzynarodowego międzynarodowego projektu badawczego Toilet for me too. Więcej informacji o projekcie www.toiletforme.com.
11. Administratorem, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja „Na Miejscu” z siedzibą przy ul. Bednarskiej 13/15 m.12, 00-321 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się pod mailem fundacja@namiejscu.org. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, wysyłając maila na adres marta.trakul@namiejscu.org.

ORGANIZATORZY:

Fundacja Na MiejscuZakochaj się w Warszawie!

PARTNERZY:

Toilet For Me

AMBASADORZY PROJEKTU:

Mądra Babcia